Bezbednost i zdravlje na radu

Agenda II Konferencije bezbednost i zdravlje na radu i zaštita od požara_Zlatibor

14. Septembar. 2022.
Agenda II Konferencije bezbednost i zdravlje na radu i zaštita od požara_Zlatibor

 Pozivamo Vas da uzmete učešće na edukativnom skupu iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštiti od

 
požara, koji se održava u organizaciji HSE Centra na Zlatiboru.
 
Interes svakog društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja
na radu, da se ljudi, životinje i imovina zaštite od požara, kako bi se neželjene posledice kao što su povrede
na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom, katastrofe, ljudski životi, infrastruktura, objekti,
materijalna šteta svela na najmanju moguću meru. Za ostvarivanje ovakvog cilja neophodan je sistematski
pristup u preventivnom delovanju, koji jednim delom dostižemo razmenom iskustava i edukacijom.
HSE Centar organizuje II Konferenciju “Bezbednost i zdravlje na radu i zaštite od požara”.
Više informacija o Konferenciji dostupne na web stranici www.bbn.co.rs.
 
Naučno-programski odbor:
• Dr Maja Milošević, načelnik Odeljenja za BZR Univerzitetski klinički centar Srbije
• Prof. dr Snežana Živković, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu
• Prof. dr Siniša Sremac, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
• Dr Bojana Zoraja, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, departman za
inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
• Dr Ivan Zarev, ekspert iz oblasti ZOP
• Slobodan Jerinić, koordinator održavanja, nabavke i bezbednosti, Porsche SCG doo Beograd
• Nebojša Maksimović, mr.sci. stručnjak za poslove BZR, Telekom Srbija a.d.
• Živorad Milošević, rukovodilac odeljenja za BZR i ZOP TEK, TE Kolubara, TENT, EPS
• Zoran Trajković, dipl.inž.polj. spec.strukovni inženjer ZNR, samostalni referent za BZR i ZOP, JP
"Srbijašume", ŠG "Rasina" Kruševac, predsednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu
Rasinskog okruga
• Dušan Milinković, dipl.tehnolog, inž.ZNR, odeljenje za BZR Univerzitetski klinički centar Srbije
Tematske celine Konferencije su:
• Aktuelna zakonska regulativa iz oblasti BZR, ZOP
• Sistem za upravljanje rizicima od umora
• Preventivno delovanje u sistemu zaštite od požara
• Zaštita od požara i eksplozivne atmosfere

PRELIMINARNI PROGRAM KONFERENCIJE – Hotel Buket
 
Sreda, 05.10.2022.
 
16:00 Registracija učesnika
17:00 Uvodni govor Predsednice HSE Centra dr Maja MILOŠEVIĆ, spec.med.rada
17:10 SVEČANO OTVARANJE
 
Predstavnik Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna
pitanja Republike Srbije
 
17:30 UPRAVLJANJE RIZICIMA OD UMORA
 
Prof. dr Snežana ŽIVKOVIĆ, Prof. dr Aleksandra ILIĆ PETKOVIĆ, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu
u Nišu
 
18:00 SISTEM ZAŠTITE OD POŽARA SKLADIŠTA OTPADA U JP EPS OGRANAK RB KOLUBARA
 
Milorad STOJANOVIĆ, TE Kolubara, TENT, JP Elektroprivreda Srbije
 
18:30 KOKTEL DOBRODOŠLICE
 
Četvrtak, 06.10.2022.
 
10:00 Radionica - MOĆ KOMUNIKACIJE U OČUVANJU ZDRAVLJA
 
Mira BASTA, dipl.ekonomsita, Savetnik Ministarke za rad zapošljavanje socijalna i boračka pitanja
 
12:00 Kafe pauza
 
12:25 Radionica - MOĆ KOMUNIKACIJE U OČUVANJU ZDRAVLJA
 
Mira BASTA, dipl.ekonomsita, Savetnik Ministarke za rad zapošljavanje socijalna i boračka pitanja
 
13:20 BUKA I KOMUNIKACIJA dr Maja MILOŠEVIĆ, spec.med.rada, Načelnik Odeljenja za BZR Univerzitetski klinički centar Srbije
 
14:00 POSLEDICE ZAMORA NA RADNOM MESTU – UPOREDNA ANALIZA UMORA KAO FAKTORA RIZIKA I
POVREĐIVANJA NA RADU Radenko RAJIĆ, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, Katarina ZELJKO, Model 5 doo Beograd
 
14:30 UPOTREBA FARMAKOLOŠKIH STIMULATORA U BORBI PROTIV UMORA Prof. dr Snežana ŽIVKOVIĆ, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu
 
15:00 SINDROM HRONIČNOG ZAMORA – UPRAVLJANJE I PREVENCIJAMiodrag MILENOVIĆ, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za psihologiju, Snežana ŽIVKOVIĆ,
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu
 
Petak, 07.10.2022.
 
10:00 AZBEST - ČUDO OD MATERIJALA ILI NAJGORA NOĆNA MORA Bojana ZORAJA, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 
10:40 PRIPRAVNOST U SISTEMU UPRAVLJANJA RIZIKOM U ZAŠTITI ŠUMA OD POŽARA Dr Goran ĐORĐEVIĆ, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, Dr Ljubinko RAKONјAC, Institut za
šumarstvo Beograd, Marko TOMIĆ, JP „TARA“ Bajina Bašta, Andreja MIJATOVIĆ, OpŠVS Golubac
 
11:20 PROCENA NIVOA RIZIKA KOJIMA SU IZLOŽENI VATROGASCI PRI INTERVENCIJI VATROGASNO SPASILAČKE JEDINICE U SLUČAJU POŽARA Vesna MARJANOVIĆ, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Zoran TOMIĆ, Profesionalna vatrogasno-spasilačka jedinica Ljubovija
 
DISKUSIJA
 
12:00 Kafe pauza
 
12:25 ZAŠTITA OD POŽARA U SKLADIŠTIMA OPASNE ROBE Aleksandar GOŠIĆ, Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš Odsek Vranje, Siniša SREMAC, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Jugoslav ILIĆ, Momčilo MATIJAŠEVIĆ, NIS a.d. Novi Sad
 
13:00 INTEGRACIJA OBUKE ZA CIVILNU ZAŠTITU U OBUKU ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
 Dragana NIKOLIĆ, Danijela SIMONOVIĆ, „Zastita na radu i zaštita životne sredine Beograd“ doo Beograd
 
13:30 PRIMJENA ZAKONSKE REGULATIVE IZ OBLASTI ZZNR I ZAŠTITE I SPAŠAVANJE U EPCG AD
Vlatko ERAKOVIĆ, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
 
13:30 RAČUNAR U FUNKCIJI BEZBEDNOSTI RADNOG MESTA VOZAČ Marija MATOTEK ANĐELIĆ, Tanja SEKULIĆ, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Nikola NIKOLIĆ, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin“ Zrenjanin
 
20:30 SVEČANA VEČERA
 
Subota, 08.10.2022.
 
10:00 ZAKLJUČCI I DISKUSIJA
 
Tehnički organizator:
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Beograd, Srbija
Tel/fax: +381 (0) 11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
E-mail: bbn@bbn.co.rs, bbn.pco@gmail.com
Web site: www.bbn.co.rs
Pogledajte još
Prijava radnika kompjuterom
09. Mart 2016. // BZR - Srbija
SVI poslodavci u Srbiji će od 15. marta na sajtu PIO fonda moći da popune i predaju elektronski obrazac M-4, s podacima o zaradama i stažu zaposlenih u prethodnoj godini. Na taj način biće smanjene gužve na šalterima fonda širom Srbije, a to će doneti i velike novčane uštede. Prema rečima Aleksandra Vulina,...
Najava edukativnog skupa_Divčibare 09-11.06.2021
 HSE Centar organizuje I Konferenciju “Bezbednost i zdravlje na radu“ posvećenu unapređenju mera za bezbedan rad na visini u oblasti graeđevine u skladu sa najavom izmene i dopune dela Zakona o BZR, kroz radionicu koja će obraditi praktičnu primenu sistema dozvola za rad na neobezbednoj visini prilikom montaže i...
Ministar rada Srbije preporučio da rad nedeljom regulišu radnici i poslodavci
      Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević rekao je danas da pitanje rada nedeljom treba ostaviti da regulišu poslodavci i radnici, a da Ustav Srbije dozvoljava da svako radi prema svojim potrebama. On je na konferenciji za novinare posle sednice...
Godišnjica rada Portala HSE Srbija
10. Mart 2017. // BZR - Srbija
Dragi posetioci, ovog meseca slavimo godinu dana postojanja! Hvala na poverenju.
Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima