Oglasi za posao

Lice za bezbednost i zaštitu na radu

Bezbednost i zdravlje na radu
Datum početka
10.10.2021.
Datum isteka
21.10.2021.
Firma: Tehnomedia Centar d.o.o.
Mesto: Zaječar
Web sajt: Posetite sajt
Opis:Znanje i veštine:

*Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu,

*Položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara za osobe sa visokom stručnom spremom,

*Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka,

*Vozačka dozvola B kategorije,

*Poznavanje rada na računaru (MS Office paket).
Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima