Oznake.rs – internet lokacija za kupovinu poslovno - bezbednosnih oznaka

Oznake.rs – internet lokacija za kupovinu poslovno - bezbednosnih oznaka

 Bezbedan rad kao osnova svakog biznisa je, pored toga što je propisan zakonskim regulativama, moralna obaveza svakog odgovornog poslodavca i kompanije. Propisno obeležavanje odgovarajućim oznakama prvi je korak ka odgovornom poslovanju i odnosu prema zaposlenima, potrošačima i svima onima koji dolaze u kontakt sa određenom kompanijom. Međutim, često se nabavka poslovno bezbednosnih oznaka ostavlja po strani a neretko se desi i da za postavljanje istih finalni podsetnik bude poseta nadležnog inspektora za bezbednost i zdravlje na radu. U tim situacijama nabavka oznaka najčešće se odvija po hitnom postupku i sve ovo navelo nas je da razvijemo specijalizovanu online prodavnicu koja će ponuditi tržištu zakonski propisane, standardizovane oznake svih vrsta, dimenzija i namena. Na portalu koji možete naći na adresi www.oznake.rs možete pronaći preko 700 oznaka koje se nude u standardnim formatima i materijalima za ovu primenu, mada se po zahtevu mogu izraditi i u proizvoljnim dimenzijama, na specifičnim materijalima, a posebna pogodnost je naružbina potpuno namenskih oznaka koje nisu obuhvaćene standardima. Obzirom da ovaj portal predstavlja alat za bržu, lakšu i povoljniju nabavku svima koji rade u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i protivpožarne zaštite, razvili smo i mobilnu aplikaciju za brži rad na terenu. Takođe, za preduzeća koja se bave poslovima lica za bezbednost i zdravlje na radu, pripremili smo i distributerske povoljnosti koje im aplikacija takođe pruža. Glavna karakteristika servisa je da svaki upit, bez obzira na veličinu, obrađujemo i isporučujemo u 3-5 radnih dana, tako da su naše oznake uvek na bilo kojoj adresi u Srbiji za manje od 7 kalendarskih dana od narudžbine.

 

Preko 700 standardnih oznaka na portalu www.oznake.rs podeljeno je u sedam kategorija radi lakše pretrage. Dostupne kategorije oznaka su:

        Oznake zabrane

        Oznake obaveza

        Oznake opasnosti

        Oznake informacija

        Oznake opasnih materija

        Opšte bezbednosne informacije

        Paketi

Kao posebna kategorija izdvojen je Covid19 program koji obuhvata različite barijere – za kase, restorane, kozmetičke salone, taxi vozila i proizvodne pogone, koje imaju ulogu da stvore fizičku distancu i tako doprinesu umanjenju širenja rizika od zaraze korona virusom. Takođe, dostupne su podne nalepnice laminirane podnom protivkliznom folijom koje opominju na obavezno odstojanje između potrošača u objektima.

Sada kad smo Vas upoznali sa našim portalom pozivamo Vas da nas posetite na adresi www.oznake.rs a za sve dodatne upite i informacije možete nas kontaktirati putem mail adrese prodaja@oznake.rs.  

Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima