Najavljujemo: II Konferencija “Bezbednost i zdravlje na radu sa zdravstveno-medicinskog i tehničko-bezbednosnog aspekta, ekologije i zaštite od požara”od 30.03.-03.04.2021.god

Najavljujemo: II Konferencija “Bezbednost i zdravlje na radu sa zdravstveno-medicinskog i tehničko-bezbednosnog aspekta, ekologije i zaštite od požara”od 30.03.-03.04.2021.god

 HSE Centar organizuje II Konferenciju “Bezbednost i zdravlje na radu sa zdravstveno-medicinskog i tehničko-bezbednosnog aspekta, ekologije i zaštite od požara”, ujedno koristi priliku da vas pozove na Konferenciju.


Konferencija će biti održana  30.mart - 3. april 2021, Hotel Kraljevi čardaci, na Kopaoniku.


Naučno-programski odbor:

  •    dr Maja Milošević, spec. med. rada, načelnik Odeljenja za BZR Klinički centar Srbije
  • ·       prof. dr Milan Vujanić, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku FSKL Budva, Crna Gora; TSG doo, Beograd, Srbija
  • ·       prof. dr Siniša Sremac, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u  Novom Sadu, Srbija
  • ·       prof. dr Zoran Simendić, ODS EPS Distribucija d.o.o. Beograd, ogranak ED Sombor; Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
  • ·       Biljana Lovčević-Kureljušić, dipl. ing. građ, Ekspert koordinator za građevinu, NIS a.d. Novi Sad, Direkcija Energetika, Srbija
  • ·       Milorad Beronja, dipl. inž. zašt. na radu, direktor „Instituta za zaštitu na radu“ a.d. Novi Sad, Srbija
  • ·       mr Simo Kosić, dipl. maš. inž, konsultant, ekspert i sudski veštak za oblast bezbednost i zdravlje na radu, Srbija
  • ·       Ervin Odri, direktor sektora za upravljanje bezbednošću / Funkcija za HSE, NIS Gasprom Neft a.d. Novi Sad, Srbija
  • ·       Boško Radosavljević, dipl. inž. organizacije rada, GCERTI d.o.o. Novi Sad, Srbija
  • ·       Dušan Milinković, dipl. tehnolog, inž. zašt. na radu, Klinički centar Srbije

 

Tematske celine Konferencije su:

1.     BEZBEDNOST I ZDRAVLJE

·     Aktuelna zakonska regulativa iz oblasti BZR, ZOP i ekologije

·     Prevencija zdravlja

·     Praktična vežba spašavanja sa visine i pružanje prve pomoći

·     Lična zaštitna sredstva

·     Zakonska regulativa ISO 45001

·     Standard 22301: Kontinuitet poslovanja u periodu Covid pandemije

 

2.     INDUSTRIJSKA BEZBEDNOST

·     Zaštita od požara

·     Procesna bezbednost

·     Vanredne situacije

·     Zakonska regulativa i GDPR

3.     ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

·     Upravljanje otpadom

·     Zaštita vazduha

·     Zaštita vode

·     Zakonska regulativa ISO 14001

Cena učešća – kotizacija sa smeštajem

Navedene cene kotizacije sa smeštajem uključuju: smeštaj na bazi 4 polu pansiona u Hotel Kraljevi čardaci, (usluga počinje sa večerom 2. marta, završava se sa doručkom 6. marta), korišćenja Spa & Wellness centa, koktel dobrodošlice, kafe pauze, svečanu večeru, akreditaciju i prisustvo predavanjima, materijale sa Konferencije i sertifikat o učešću.

Tip sobe

Cena (RSD / EUR) za uplate

do 31.01.2021

Cena (RSD / EUR) za uplate

od 30.03.2021

jednokrevetna

51.600,00 / 440,00

50.500,00 / 430,00

dvokrevetna

(po osobi)

40.800,00 / 350,00

41.900,00 / 360,00

*postoji mogućnost doplate za apartmanski tip smeštaja


Cena učešća – kotizacija bez smeštaja

Navedene cene kotizacije bez smeštaja uključuju: koktel dobrodošlice, kafe pauze, akreditaciju i prisustvo predavanjima, materijale sa Konferencije i sertifikat o učešću.

Cena (RSD / EUR) za uplate do 31.01.2021

Cena (RSD / EUR) za uplate od 30.03.2021

17.200,00 / 145,00

19.900,00 / 170,00

 

 

Kontakt i informacije:

Tehnički organizator:

BBN Congress Management d.o.o.

Deligradska 9, 11000 Beograd, Srbija

Tel/fax: +381 (0) 11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403

Mob: +381 (0) 63 / 368594

E-mail: bbn@bbn.co.rs, bbn.pco@gmail.com

 

Web site: www.bbn.co.rs

Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima