Lična zaštitna oprema, kvalitet proizvoda, zakonski zahtevi i dokumentacija

Lična zaštitna oprema, kvalitet proizvoda, zakonski zahtevi i dokumentacija

3m.jpgBiljana Subotić, inžinjer prodaje u Beogradskom predstavništvu Američke kompanije 3M , renomiranog svetskog proizvođača lične zaštitne opreme, govori za HSE Portal o zahtevima za kvaliet i ispunjenju zakonskih zahteva u pogledu stavljanja lične zaštitne opreme na tržište Republike Srbije.


1. Kao predstavnik jedne renomirane svetske kompanije na srpskom tržištu, koja se bavi proizvodnjom ličnih zaštitnih sredstava, da li možete da nam objasnite koliko je kvalitet proizvoda bitan za njegovu pouzdanost tokom eksploatacije?
Kvalitet lične zaštitne opreme je osnovni preduslov za pouzdanost tokom eksploatacije, samim tim i za adekvatnu zaštitu, a i za neophodan komfor koji je korisniku često neophodan u ekstremnim uslovima rada.

ce.jpg2. Šta svaki dobavljač ili uvoznik lične zaštitne opreme treba da poseduje od dokumentacije kako bi dokazao da je oprema proizvedena u skladu sa srpskim standardima i zakonskim zahtevima?
Proizvođač poseduje Deklaraciju o usaglašenosti i evropski sertifikat za svaki proizvod lične zaštitne opreme na osnovu kojih može dobiti srpski sertifikat od akreditovane ustanove - IMENOVANOG TELA, naravno ako je sertifikovan po novoj verziji evropske norme i ako je validan.

aaa.jpg3. Da li je neophodno da lična zaštitina oprema koja se distribuira na teritoriji Republike Srbije, poseduje CE ili AAA znak, ili su neophodna oba?
Samim tim što je za srpski sertifikat neophodno imati evropski , svi ti proizvodi su sa CE znakom, a nakon resertifikacije obeležavaju se  AAA - znakom ili srpskim znakom usaglašenosti.

4. Koji je rizik u slučaju da oprema nije proizvedena u skladu sa srpskim standardima i zakonskim zahtevima ili da za određenu opremu ne postoji adekvatna dokumentacija?
Lična zaština oprema omogućava bezbedan rad korisnicima, neophodno je da prvenstveno zbog njih bude adekvatno proverena, a naravno i da je u skladu sa lokalnom regulativom, kako bi se izbeglo kažnjavanje ili zabrana rada. 

5. Pošto je u Srbiji sve više zapadnih kopanija koje investiraju i otvaraju proizvodne pogone, a one sa sobom donose i svoje globalne dobavljače lične zaštitne opreme, koji savet možete dati HSE licima koja rade u takvim kompanijama? Na koji način treba da postupe kako bi bili u saglasnosti sa srpskim standardima i zakonskim zahtevima?
Za ino-kompanije važe ista pravila kao i za domaće kompanije, a kada se snabdevaju preko globalnih dobavljača moraju insistirati na poštovanju lokalne regulative - srpskom znaku usaglašenosti. 
Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima