Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru - nevidljiva opasnost na svakom radnom mestu

Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru - nevidljiva opasnost na svakom radnom mestu

Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru je postao veoma važan faktor u bezbednosti i zdravlju na radu. EPA (Environmental Protection Agency) je rangirala loš kvalitet vazduha kao jedan od najrizičnijih po zdravlje ljudi. Nevidljiv je i u većini slučajeva neprimetan, ali je mnogo štetniji nego što to ljudi misle. Bilo da radite u proizvodnom ili kancelarijskom prostoru, kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru može biti do 100 puta zagađeniji nego vazduh napolju. Studije koje su izvele American Heart Association i American Lung Association su povezale srčana oboljenja i kancere pluća sa lošim kvalitetom vazduha. Šta predstavlja kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru? Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru se odnosi na kvalitet vazduha u objektu i to je pitanje koje je često zanemareno. Loš kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru je izvor zdravstvenih problema i nelagodnosti i za zaposlene i za poslodavce.

U svetu bezbednosti i zdravlja na radu ovo je poznato kao „sindrom bolesne zgrade“. Ovo su znaci koji vam mogu ukazati na to da li radite u zgradi sa lošim kvalitetom vazduha:
- Prisustvo neprijatnog ili ustajalog mirisa
- Fizička nelagodnost izazvana neodgovarajućom temperaturom ili vlažnošću vazduha
- Zaposleni se mogu žaliti na simptome koji se ispoljavaju samo na poslu, kao što su glavobolje i iscrpljenost Ne postoji specifičan test za kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, ali ukoliko smatrate da vaše radno mesto ima potencijalni problem, provera ispravnosti ventilacionih i klimatizacionih uređaja može biti dobar početak za razrešenje problema. Industrije gde je kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru prepoznat kao problem Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru je identifikovan kao glavni problem u dva od četiri industrijska sektora: sekundarni i tercijarni. Sekundarni sektor u industriji obuhvata proizvodnju, gde se sirovi materijali prerađuju u proizvode u velikim fabrikama. Shodno tome, postoje aktivnosti koje pojačavaju zagađenost vazduha u zatvorenom prostoru. Tercijarni sektor industrije se tiče usluga kao što su zdravstvena, obrazovanje, profesionalne usluge, itd.

  • Velika gustina ljudi na relativno malom prostoru Procenat ljudi koji boravi u zgradi je često veći od projektovane potrebe za ventilacijom što rezultuje slabijim efektom osvežavanja vazduha i uklanjanja zagađivača
  • Povećan međusobni kontakt Ovo dovodi do veće verovatnoće prenošenja gripa/virusa i drugih bolesti
  • Potencijalno povećanje vlage Veće prisustvo vodovodnih instalacija i instalacija za klimatizaciju, ventilaciju i grejanje može dovesti do problema sa vlagom što dovodi do stvaranja buđi i plesni. Ovo može biti štetno po ljudsko zdravlje. Koje su štetnosti? Štetnosti koje se odnose na loš kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru se dele u tri kategorije: fizičke, hemijske i biološke. Fizičke štetnosti: ovo uključuje neadekvatnu temperaturu i vlažnost vazduha, kao i neadekvatnu ventilaciju. Hemijske štetnosti: ovo uključuje štetne prašine i vlakna kao što su azbest, neprijatne mirise koji potiču od stvari, samog objekta i prisustva ljudi; isparljiva organska jedinjenja koja emituje nameštaj, oprema i građevinski materijal; ugljen dioksid koji potiče od disanja prisutnih ljudi; ugljen monoksid koji potiše od različitih vrsta peći na radnom mestu, kao i izduvni gasovi automobila i duvanski dim koji potiču iz okoline; pesticidi, insekticidi i sredstva za deratizaciju; rastvarači kao što su benzen i toluen prisutni u proizvodima za čišćenje; toneri i boje iz štampača; ozon iz mašina za fotokopiranje, električnih motora i elektrostatičkih čistača vazduha; i radon iz prirodnih izvora koji se nalazi u blizini radnih mesta. Biološke štetnosti: Ovo uključuje buđ koja se stvara na građevinskim materijalima koji su akumulirali vlagu, kao što su drvo, mebl, zidovi i tepih; bakterijske bolesti kao što su Legionarska bolest; grinje i polen mogu izazvati alergijske reakcije; biološke aerosoli koje se ne isfiltriraju iz ustajalog vazduha kao rezultat neispravnih uređaja za ventilaciju. Gore pomenute štetnosti mogu rezultovati iritacijama oka, nosa i grla, suvoćom sluznice, kožnim osipima, psihičkim zamorom, glavoboljom i pospanošću, respiratornim infekcijama, mučninom i vrtoglavicom, kao i reakcijama usled hipersenzitivnosti. Poboljšanje kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru Sledeća rešenja mogu biti implementirana od strane rukovodstva u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha na radnom mestu obezbeđujući tako bezbedne i zdrave uslove rada za svoje zaposlene.
  • Eliminisanje izvora zagađenja Izvođenjem svih radnih aktivnosti na takav način da se u što većoj meri smanji izlaganje zaposlenih zagađivačima vazduha. Takođe, izbegavanjem upotrebe potencijalno štetnih materijala.
  • Zamena štetnih materijala manje štetnim Na primer, izborom nameštaja koji je napravljen od punog drveta, podnih pokrivača napravljenih od prirodnih materijala, a proizvode za čišćenje i uništavanje štetočina koji su manje toksični i koji su biorazgradivi.
  • Izolovanje mašina Izolovanjem mašina koje emituju štetna isparenja na radnim mestima, kao što su veliki štampači, peći itd.
  • Poboljšanje ventilacije Povećavanjem protoka svežeg spoljašnjeg vazduha u objekat. Ovo može da se postigne otvaranjem prozora (kako bi se omogućila prirodna ventilacija), instalacijom ventilacionih sistema koji su u skladu sa svetskim standardima i planiranjem redovni provera i preventivnog održavanja ventilacionih sistema. Takođe, neophodno je obezbediti dobru ventilaciju prostora sa visokom vlažnošću vazduha kako bi se sprečio nastanak buđi i plesni.
  • Korišćenje lične zaštitne opreme Obezbeđivanjem zaposlenih odgovarajućom ličnom zaštitnom opremom za zaštitu disajnih organa u slučajevima kada izvore zagađenja nije moguće u potpunosti eliminisati.
  • Praćenje i ocena Sprovođenjem redovnih ispitivanja kvaliteta vazduha u cilju identifikacije štetnosti i stavljanjem teme kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru na dnevni red odbora za bezbednost i zdravlje na radu. Evidentiranjem svih identifikovanih štetnosti koje utiču na kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru i obezbeđivanjem adekvatne kontrole glavnih izvora zagađenja. Diši lako Svako radno okruženje ima jedinstvene faktore koji utiču na kvalitet vazduha. Za zaposlene, loš kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru može uticati na performanse i produktivnost, kao i izložiti njihovo zdravlje riziku. Poslodavci imaju obavezu da obezbede bezbedne i zdrave uslove rada. Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru ne predstavlja značajan faktor koji može imati uticaja na profesionalna oboljenja, ali značajno utiče na bolesti i odsustva sa posla, ne uzimajući u obzir značajne zdravstvene probleme koje može izazvati zagađen vazduh. Održavanje dobrog kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru može pomoći svima da lakše dišu.
Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima