KURS ZA LEAD AUDITORE

KURS ZA LEAD AUDITORE

 

Novi krug G-CERTI obuka za interne i vodeće (eksterne) auditore ISO 9001:2015 (Sistem menadžmenta kvalitetom), koje će se održati u periodu od 09-10.04.2021 i 16-17.04 2021. u Novom Sadu.

 
Kursevi za interne i vodeće (eksterne) proveravače koje pružamo su akreditovani prema standardu ISO 17024 (Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoblja) od strane američkog akreditacionog tela IAS – International Accreditation Service (www.iasonline.org) koje je član i potpisnik IAF – International Accreditation Forum (www.iaf.nu) sporazuma o međunarodnom priznavanju.
 
Prijavite se!
Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima