6 VAŽNIH STAVKI KOJE SVAKI ZAPOSLENI TREBA DA ZNA U VEZI LIČNE ZAŠTITNE OPREME (LZO)

6 VAŽNIH STAVKI KOJE SVAKI ZAPOSLENI TREBA DA ZNA U VEZI LIČNE ZAŠTITNE OPREME (LZO)

Lična zaštitna oprema je neizostavan deo bezbednosti i zdravlja na radu, ukoliko se upotrebljava i to na ispravan način.

Opasnosti i štetnosti postoje na svakom radnom mestu u različitom obliku, kao što su oštri delovi predmeta, pad predmeta sa visine, razletanje varnica i čestica, hemikalije, buka, i druge. Oko 2 miliona povreda na radu sa odsustvom sa posla se dešava godišnje, a više od 25% uključuje povrede glave, očiju, šaka i stopala. Upravljanje rizicima na mestima njihovog nastanka je najbolji način zaštite zaposlenih. U situaciji kada nije moguće zaštititi zaposlene, onda se kao važan vid zaštite koriste lična zaštitna oprema.

U ovom članku ćete saznati na koji način možete poboljšati bezbednost koristeći ličnu zaštitnu opremu.

Šta je LZO?

Lična zaštitna oprema (LZO) jeste svaka oprema (sredstvo, uređaj, pribor, pomoćno sredstvo i sl.) koju nosi ili drži korisnik radi sopstvene zaštite od jedne ili više opasnosti po njegovo zdravlje i bezbednost. Primeri LZO su zaštitne rukavice, cipele, naočare, antifoni, šlemovi, kombinezoni...
Bezbedno radno mesto podrazumeva postojanje instrukcija, procedura, obuka, kao i nadzor zaposlenih u cilju sprovođenja bezbednog rada i podsticanja odgovornosti. Iako su na radnim mestima sprovedena inženjerska rešenja i bezbedni sistemi rada, neke opasnosti i štetnosti i dalje mogu biti prisutne i mogu izazvati oboljenja ili povrede. U cilju smanjenja rizika, u tim situacijama se koristi LZO.
 
Vodič za LZO
 
Prema statistici:
 • 16% zaposlenih koji su doživeli povredu glave je upotrebljavalo LZO za zaštitu glave
 • 1% zaposlenih koji su doživeli povredu lica je upotrebljavalo LZO za zaštitu lica
 • 23% zaposlenih koji su doživeli povredu stopala je upotrebljavalo LZO za zaštitu stopala
 • 40% zaposlenih koji su doživeli povredu oka je upotrebljavalo LZO za zaštitu oka

U skladu sa ovom statistikom neophodno je da zaposleni na radnom mestu dobiju sledeće informacije.

 1. Razumeti kada je potrebno upotrebljavati LZO
  LZO su poslednji vid zaštite u cilju kontrole rizika i kao takvi bi trebalo da se koriste samo onda kada nije moguće primeniti druge mere ili do trenutka implementacije drugih vidova zaštite. LZO treba koristiti uvek kada je moguće smanjiti rizike po zdravlje i bezbednost ljudi.
 2. Određivanje odgovarajuće LZO
  Tip LZO koji se koristi trebalo bi da odgovara vrsti posla koji se izvodi. Tokom određivanja tipa LZO potrebno u obzir uzeti sledeće:
  - Koji su zahtevi tog posla?
  - Da li će ta LZO zaštititi radnika od rizika i da li je u skladu sa ekološkim zahtevima radnog mesta?
  - Da li će ta LZO povećati nivo rizika prema radniku koji ih koristi ili će dodati nov rizik?
  - Da li se ta LZO može podešavati u cilju udobnosti?
 3. Izbor odgovarajuće LZO
  Pri izboru odgovarajuće LZO, proces izbora mora da obuhvati zaposlenog i poslodavca. Treba izabrati kvalitetne proizvode koji su u skladu sa zahtevima lokalne regulative koja se odnosi na LZO. U Evropi se koristi CE znak, a u Srbiji postoji i AAA znak prema Pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011). Zaposleni treba da budu sigurni da LZO koju koriste treba da im odgovara u pogledu veličine, težine, udobrnosti i prema zdravstvenom stanju zaposlenog. Takođe, u slučaju da je neophodno nositi više vrsta LZO u isto vreme, treba biti siguran da se ta oprema može koristiti zajedno bez umanjivanja funkcije ove druge.
 4. Pravilna upotreba LZO
  Odgovornost je poslodavca da da instrukcije i obuči zaposlene za pravilnu upotrebu LZO. Ovo obuhvata razlog korišćenja LZO, kao i okolnosti u kojima treba biti korišćena, održavanje, skladištenje i ograničenja izabrane LZO. U slučaju da dođe do promene procesa posla, potrebno je prilagoditi LZO u skladu sa novim zahtevima.
 5. Održavanje
  Neophodno je da se LZO dobro održava. To znači da mora da bude čista i u dobrom stanju. Sva LZO se održava u skladu sa uputstvom proizvođača. To uključuje i preporučene periode zamene i rok trajanja. Jednostavni zahtevi održavanja mogu biti sprovedeni od strane samih zaposlenih dok specifične popravke ili zamena delova mora biti urađena od strane stračnjaka. Zaposleni su u obavezi da vrše proveru LZO pre svake upotrebe i da prijave svaki nedostatak ili oštećenje poslodavcu.
 6. Skladištenje
  LZO se mora skladištiti adekvatno kada se ne koristi. Na primer, LZO može biti skladištena na suvom i čistom mestu u adekvatnoj ambalaži.

KLJUČNE STAVKE KOJE TREBA UPAMTITI O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI

 • LZO je najefektivnija kada se upotrebljava uz primenu drugih kontrolnih zaštitnih mera
 • Odgovornost je poslodavca da svim zaposlenima obezbedi odgovarajuća LZO bez naknade
 • Izabrana LZO treba da obezbedi adekvatnu zaštitu za koju je namenjena
 • Odgovornost je poslodavca da zaposlene adekvatno obuči za bezbedno korišćenje LZO
 • Odgovornost je zaposlenog da namenski i pravilno koristi LZO i da redovno vrši njegovu proveru
 • Odgovornost je zaposlenog da nakon upotrebe, LZO odloži u skladu sa uputstvom
Pronađite firmu prema sledećim kriterijumima